Foreningen for selektiv mutisme

Selektiv mutisme er noe som rammer cirka 1 av 140. Likevel misforstås ofte tause barn og unge fordi de som jobber i barnehage, skole og fagfolk i hjelpeapparatet ikke vet hva det er. Og dessverre er det mange som ikke får god hjelp. Og altfor mange får tilfeldige hjelpetiltak - om de får hjelp i det hele tatt. I Norge finnes det tydelige strukturer for barn som har dysleksi, autisme og så videre, men det mangler når det gjelder selektiv mutisme. Dette ønsker vi i Foreningen for selektiv mutisme å gjøre noe med.

Les mer på selektivmutisme.no.


Trykt materiell for bestilling