Forbrukerrådet

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank- forsikrings- og investeringsprodukter.
Trykt materiell for bestilling
Kompletter med digitalt materiell
Alle digitale filer knyttet til materialer du bestiller sendes automatisk til din registrerte e-postadresse innen en uke etter at du har lagt inn bestillingen. Du kan også laste dem ned direkte her

Forbrukerrådet

Intervju med Elisabeth Realfsen, Redaktør og daglig leder på Finansportalen som forteller om deres arbeid og deres læringsressurs i personlig økonomi for matematikk fellesfag i 10.årstrinn.

Hei Elisabeth!

Hvem er Finansportalen? Fortell om deres arbeid.
Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, som skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for bank- forsikrings- og investeringsprodukter. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne finansielle tjenester. Vi er også Norges representanter i OECDs nettverk International Network on Financial Education (INFE). Gjennom dette arbeidet har vi blitt opptatt av å dekke ungdommens behov for opplæring i bruk av tjenester fra finansnæringen, selv om mange av dem ikke er tilgjengelige for ungdom under 18 år. Ettersom finansportalen er laget for voksne over 18 år, har vi måttet tenke «utenfor boksen» for å lage et tilbud til ungdom. Vår digitale læringsressurs er tilpasset unge på cirka 15 år, men kan også godt brukes av voksne. Det består av filmer og digitale undervisningsoppgaver, og skal kunne brukes både i klasseromsundervisning og som verktøy for selvstudier.

Hvordan håper dere materiellet skal bli brukt i skolen, og hva vil dere at elevene skal lære av det?
Vi har laget et digitalt opplegg spesielt tilpasset et kompetansemål for matematikk fellesfag i 10. årstrinn. Opplegget består av filmer og interaktive oppgaver. Elevene skal her blant annet lære å gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, sette opp budsjett og regnskap, og mye mer. Vi håper også at de vil oppleve det stimulerende å få oppgaver og eksempler hentet fra virkelige produkter og faktiske priser gjennom å bruke Finansportalen.no som kilde.


Hvorfor er det viktig for dere å satse på elever i 10-klasse?

Vi er simpelthen nødt til å forberede ungdommen på å bli brukere av finansielle tjenester, slik at de kan bli gode og kritiske voksne forbrukere. Vi må på en leverandøruavhengig måte forsøke å gi dem et begrepsapparat og en kritisk vurderingsevne, slik at de mestrer sin personlige økonomi, og unngår de mange fellene på dette området.

Elisabeth Realfsen, Redaktør og daglig leder på Finansportalen 
Lærerstemmer "Det er konkret og lett forståelig for elevene. Inspirerende og nyttig som supplement til lærebøker. Stoffet er aktuelt og oppdatert."

"
Materiellet er en lærerveiledning som gir grei oversikt over læringsressursen for elever. Når det gjelder selve læringsressursen i personlig økonomi er det fint at det er enkel tilgang til ulike kalkulatorer og sammenligningstjenester."