Ergoterapeutene


Intervju Norsk Ergoterapeutforbund

Intervju med Tove Holst Skyer, forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund

Fortell litt om Norsk Ergoterapeutforbund. Hav er deres oppgave?
Norsk Ergoterapeutforbund er fagforbundet for norske ergoterapeuter. Kortnavnet vårt er Ergoterapeutene. Vi er det naturlige valget for ergoterapeuter, fordi vi ivaretar ergoterapeuters fag- og arbeidsbetingelser best.
  

Hva inneholder deres informasjonsmateriell som lærerne kan bestille på subjectaid.no?
Hos Subjectaid kan lærere laste ned den kortfattede brosjyren «Bli ergoterapeut!». Brosjyren beskriver fag og yrke, og hvordan yrket blir stadig viktigere for fremtidsrettede og mer bærekraftige helsetjenester. På hjemmesiden til Subjectaid finner du også utfyllende informasjon i form av filmer, nettartikkler og mer omfattende og grundige brosjyrer og trykksaker.
 

Hvordan vil dere at lærerne skal bruke informasjonen på best mulig måte? 
Bruk materiellet til å skape interesse hos elevene, og ta gjerne kontakt med en ergoterapeut i kommunen eller på et sykehus, og inviter dem på besøk. Start gjerne en samtale om ergoterapi ved å stille spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg, og hvordan ville livet være om sykdom eller skade hindret deg i å delta i disse aktivitetene? Ergoterapeuter vil arbeide med å muliggjøre disse aktivitetene, med samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.
  

Hva er deres beste råd til ungdommer som tar sine første skritt ut i arbeidslivet?
Velg et yrke for fremtiden, og med gode jobbmuligheter. Vil du jobbe sammen med mennesker, både selvstendig og i team, er tillitsvekkende, har god evne til å kommunisere og samarbeide med andre, er ergoterapi et fremtidsrettet og godt valg.

Tove Holst Skyer, forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund