Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Spire

Intervju med Julie Rødje, Leder i Spire


FORTELL OM DERES TEGNESERIE, KLAR, FERDIG, PÅVIRK!? HVORFOR HAR DERE TATT FREM DEN SERIEN? 

Klar, ferdig, påvirk! Er en tegneserie som adresserer viktigheten av unges stemmer i demokratiet. Den forteller en historie om en vennegjeng som står i fare for å miste sin lokale park som følge av boligutbygging. Gjennom tegneserien ser vi hvordan vennene møter på utfordringer i å bli hørt, men til slutt klarer de å mobilisere mange flere og gi sine innspill til utbyggerne. Resultatet er et byggeprosjekt hvor alle involverte har bidratt med sine synspunkt og sier seg fornøyd med sluttproduktet.  

 

HVORFOR VIL DERE NÅ UT MED DENNE INFORMASJONEN TIL ELEVER PÅ VIDEREGÅENDE? 

Grunnen til at vi har utviklet denne tegneserien er at Spire ønsker å fremme unges stemmer i samfunnsutviklingen. Vi ønsker å bidra til å motivere elever til å engasjere seg i samfunnet – både lokalt og globalt. Byutvikling er et konkret eksempel som er relevant for veldig mange i sine lokalmiljøer. Likevel er kanskje mange ikke klar over at det faktisk åpnes for innspill og påvirkning av prosessene knyttet til byutvikling. Spire håper at denne tegneserien kan bidra til både økt kunnskap og engasjement rundt temaet.  
 

FORTELL OM DERES OPPDRAG PÅ SPIRE? 

Spire jobber for en bærekraftig og rettferdig verden. Dette gjør vi på mange måter, med miljø og klima, handel, byutvikling og matsikkerhet som noen sentrale arbeidsområder. Vi er en ungdomsorganisasjon med frivillige i alle landsdeler. Gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid skaper vi større bevissthet rundt årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår og hva vi kan gjøre for å endre dette.  
 

HVORDAN HÅPER DERE MATERIELLET SKAL BLI BRUKT I SKOLEN, OG HVA VIL DERE AT ELEVENE SKAL LÆRE AV DET? 

Spire håper at tegneserien kan bli brukt 
i skolen, kanskje spesielt samfunnsfag, til å skape diskusjon rundt unges rolle i byutviklingen. Vi vet at det er et mål i skolen å skape demokratiske medborgere: tegneserien vil være et godt utgangspunkt for å lære om innbyggermedvirkning. Videre adresserer materialet problematikken knyttet til slumområder rundt om i hele verden. Den gir gode muligheter for å lære mer om rettigheter, sosial mobilisering, ulikhet og fattigdom. Alt dette er høyst relevant for en elev på videregående skole.  

 

HVORDAN VIL DERE AT LÆRERNE SKAL BRUKE MATERIELLET PÅ BEST MULIG MÅTE? 

Spire ønsker at lærerne skal bruke materialet til å skape gode samtaler i klasserommet. Klassen kan gjerne diskutere aktuelle byggeprosjekter i sine lokalsamfunn: hvilke prosjekter eksisterer i dag og hvordan kan man påvirke dem? Kanskje kan elever også utfordres til å komme med sine innspill til byggeprosjekter der de bor?  Julie_Rødje.jpg

Julie Rødje, Leder i Spire

 

spire-logo.png

 

 

Tilbake til produktene