Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Norges Røde Kors

Intervju med Øyvin Rannem Lund, Rådgiver/Advisor, Røde Kors

 

Hei Øyvin! Dere har blitt utvalgte til årets tv aksjon! Fortell om hvilke muligheter det gir dere.

Først og fremst skal vi med årets TV-aksjonsmidler gi livsviktig hjelp til mer enn to millioner mennesker rammet av krig og konflikt. Krig og vold skaper enorme lidelser. Menneskeliv går tapt og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. Sivilbefolkningen mangler ofte helt grunnleggende ting som vann, mat og medisiner, helsetilbudene svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Pengene fra årets TV-aksjon skal hjelpe mennesker som er rammet av noen av vår tids største humanitære kriser. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Med midlene fra TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

For å få til dette trenger vi full mobilisering fra hele det norske folk, slik at vi kan hjelpe ofrene for krig og konflikt. TV-aksjonen gir Røde Kors en mulighet til å opplyse om viktige tema og om hvordan en hverdag preget av krig ser ut. På den måten er TV-aksjonen også en opplysningskampanje.

Derfor har TV-aksjonen Røde Kors i samarbeid med læringsplattformen Salaby utarbeidet nettsider som kan brukes av skolene til å undervise om temaene, som også trekker på vårt undervisningsopplegg Når krigen raser. Nettsidene tar sikte på å undervise om vanskelige temaer som flukt, konflikt og regler i krig ved å gjøre det nært og relevant for elevene og lærere, og vil ligge gratis på www.salaby.no fra skolestart.


Fortell litt om hvordan dere jobber med flyktningkrisen.

Røde Kors-bevegelsen er til stede mange av stedene der vi ser de største humanitære behovene, om det er ved frontlinjen i Syria, ved havnen utenfor Athen, eller ved Vestleiren i Finnmark. Vi setter i gang nye tiltak der det er behov og er til stede med hjelp og støtte for dem som har flyktet fra krig og konflikter i hjemlandet sitt. Norges Røde Kors driver egne aktiviteter rettet mot flyktningene som kommer til Norge, og er i tett dialog med myndighetene og bistår på flere ulike områder.

Vi har over 4500 frivillige innenfor migrasjonsfeltet, og siden høsten har vi opplevd en stor pågang av mennesker som tar kontakt for å kunne bistå flyktninger gjennom vårt frivillige arbeid. Vi har blant annet Aktiviteter på mottak, Flyktningguide - der en flyktning som er bosatt i en kommune kobles sammen med en frivillig fra lokalmiljøet som er en «guide» inn i det norske samfunnet – og Norsktrening, i tillegg til mange andre migrasjonsaktiviteter som turgrupper og internasjonale kafeer. 10% av midlene fra årets TV-aksjon vil gå til integreringsaktiviteter i Norge. Vi setter svært stor pris det store engasjementet vi ser blant det norske folk, og håper at det vil vare også i fortsettelsen og at folk vil stille som bøssebærer for TV-aksjonen 23. oktober, både for å hjelpe her i Norge og i konfliktområder. 


Hva synes dere er viktig at fokusere på når man snakker med barn/ungdommer om flyktningsituasjonen?

Barn får gjerne med seg med enn man skulle tro, og det er derfor viktig at man tar seg tid til å snakke med dem om det som skjer, og at de får spørre om det de lurer på. Innenfor temaet flukt og krig er det allerede mye som kan være vanskelig å forstå, og det blir ikke bedre av at man bruker vanskelig språk for å svare. Det er ofte bedre å holde det enkelt og bruke eksempler barn kan relatere seg til. Barn kan gjerne reflektere over hvordan det er å være ny et sted, eller hvordan det kan være å ikke kunne snakke språket alle andre prater rundt seg – og dette er gode inngangsporter til tema som vi benytter i de nye nettsidene til TV-aksjonens undervisningsopplegg.

Videre er det viktig at barn får spørre om de tingene de lurer på, og at man møter dem i dialog. Fortell gjerne også om at situasjonen kan løse seg, hva denne løsningen kan være eller innebære, og hvem som har et ansvar, selv om løsningene kan være vanskelige. Dette kan bidra til å gi barn en trygghetsfølelse. Temaene kan skape engasjement hos barn, spesielt når de ser urettferdighet eller lidelse. Støtt gjerne barnas initiativ for å gjøre noe med saken, enten det innebærer å skrive et brev, lage en innsamlingsbasar eller utstilling om temaet av tegninger. Dette gjør at de får utløp for engasjementet, og skaper mindre frykt og usikkerhet. 

 

Oyvin.jpg

Øyvin Rannem Lund, Røde Kors

r kors logo.png

 

 

Tilbake til produktene