Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

PERL

Intervju med PERL v/ Victoria W. Thoresen, førstelektor i pedagogikk og PERL direktør

 

Hei Victoria! Hvem er PERL?

PERL- The Partnership for Education and Research about Responsible Living-- er et samarbeidsnettverk av lærere og forskere fra 140 institusjoner i 50 land, koordinert av Høgskolen i Hedmark. PERLs mål er å styrke individer i å bli bevisste forbrukere og aktive borgere som kan bidra gjennom sine daglige valg til endring i samfunnet for å oppnå en mer bærekraftig, ansvarlig og rettferdig fremtid for alle. PERL arbeider på mange plan. Først og fremst, er PERL opptatt av å fremme refleksjon rundt verdiene som utgjør grunnlaget for menneskers livsstilvalg. Men refleksjon må gå hånd i hånd med oppdaterte kunnskap og handling. PERL bidrar til formidling av relevante kunnskap om systemer og prosesser som er en del av det komplekse samspillet mellom forbruk og utvikling. PERL deltar også i den globale diskusjon om hva bærekraftig, ansvarlig livsstil egentlig er. Samtidig arbeider vi med kompetanseheving av lærerne innenfor dette tverrfaglig felt og vi utvikler læringsmetoder og materiell som kan brukes både i og utenfor skoler. I tilleg har vi prosjekter som stimulere kreativitet og sosial innovasjon slik at nye løsninger til dagens utfordringer kan oppstå.

Fortell om deres verktøykasser for aktiv læring.

PERLs aktiv læring verktøys kasser er et sett av ideer og ressurser som kan bidra til aktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene. Den viser til aktiviteter som stimulerer refleksjon, kritisk tenkning, rådslagning, og kreativt problemløsning. Verktøys kassene handler om forbruk og bærekraftig utvikling, klimaendring, personlig økonomi, og tid som ressurs.

Du har også skrevet boken Forbruker og Medmenneske, hva er bakgrunn til boken og hvordan er den tenkt brukt i undervisning?

Lærerne etterlyste en tverrfaglig, didaktisk veiledning om forbrukerlære som kunne gi dem både bakgrunnsinformasjon om forbruk og samfunnsutvikling så vel som innsikt i hvordan undervisning i disse temaer kunne organiseres og gjennomføres. Boken har konkrete undervisningsforslag for forskjellige alderstrinn som kan brukes i enkelte timer eller som prosjektarbeid.

 

VWT2.jpg

Victoria W. Thoresen, PERL

PERL-logo-cropped.jpg

 

 

Tilbake til produktene