Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Juvente

Intervju med Iselin på Juvente

Hei Iselin!

Fortell om Juvente og hvorfor det er viktig at dere finnes!

Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet.

Gjennom prosjektet Kolon ønsker vi å gi ungdom tilgang til kvalitetssikret informasjon om rusmidler på ungdoms premisser. Dette gjør vi gjennom blant annet gjennom å tilby våre brosjyrer og skolebesøk gjennom Subjectaid. Det som skiller oss fra andre aktører er nok det sterke elementet av ung-til-ung formidling. Det innebærer at alt vi presenterer skal være enkelt forståelig og settes i en relevant kontekst for de unge. Ofte så opplever ungdom at de blir snakket ned til når det kommer til rusmidler, eller at noen forteller de hvilke valg de skal ta, og det tror vi er kontraproduktivt. Vi heier på ungdoms evne til å tenke selv og gjøre seg opp egne meninger, og vårt materiell skal bidra til at dette skjer på riktige premisser.

 

Ni har også en e-læringsopplegg, kan du fortelle mer om den?

E-læringen vår om rusmidler er et gratis tilbud på juvente.no/kolon. Den er laget for ungdomstrinnet, og gjennomføres på en til to skoletimer. Gjennom fakta, filmer og quiz settes rusmidler i sammenheng med flere av målene i læreplanen. E-læringen inneholder både fakta og refleksjonselementer, og vi håper og tror at den gir en helhetlig innføring i dette komplekse temaet.

 

Hvordan håper dere at materiellet skal brukes i skolen og hva vil dere at elevene skal lære seg?

Vi ser at lærere har forskjellige ønsker når det kommer til undervisning om rusmidler – noen ønsker et ferdig snekret opplegg, mens noen ønsker elementer de kan trekke inn i et opplegg de har utarbeidet selv. I Kolon prøver vi å dekke begge disse behovene. Velger man å bruke e-læring og skolebesøk har man et ferdig snekret opplegg som man bare trenger å sette av tid til. Så har vi brosjyrene våre og andre ressurser på ungtilung.no som kan trekkes inn i undervisningen på flere måter. Vi tar også imot forespørsler og forslag til nytt materiell som skoler opplever det er behov for. Vårt mål med materialet vi lager, et at elevene skal få forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om rusmidler. I tillegg legger vi opp til at en del av materialet skal stimulere til refleksjon rundt temaet både på individ og samfunnsnivå.

 

Iselin Havstein Glover, Juvente

Iselin.jpg

Tilbake til produktene