Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Norges Røde Kors

Intervju med Christina Bjørn-Hansen Bock i Norges Røde Kors. Rådgiver Politikk- og Folkerettseksjonen, ansvarlig for undervisningsopplegget "Når krigen raser".

 

Hei Christina! Hvem er Norges Røde Kors? Fortell om deres arbeid!

Røde Kors jobber for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Mange kjenner til Røde Kors sitt redningsarbeid i påskefjellet og de store katastrofene i utlandet, men det er ikke alle som vet at mye av arbeidet i Norge er lokalt omsorgsarbeid, som retter seg mot folk i ulike livssituasjoner. Utgangspunktet for Røde Kors sitt arbeid er å sikre ivaretakelsen av menneskeverdet. Dette kan være i lokalsamfunnet, i flyktningeleir, eller når katastrofen rammer. Vi er der behovet er størst!

Opprinnelig ble Røde Kors grunnlagt på slagmarken, der syke og sårede soldater lå om hverandre med behov for medisinsk hjelp. Det var da ideen om et nøytralt og upartisk organ som kunne bistå alle sårede parter vokste frem. Dette ble også den grunnleggende ideen for det vi i dag kjenner som Genèvekonvensjonene. Som vokter av disse konvensjonene jobber Røde Kors med å spre kunnskap om ulike konvensjoner som beskytter mennesker, gjennom blant annet undervisningsopplegg for skolene. 

Dere har laget undervisningsmateriellet Når Krigen Raser med tillhørende lærerveiledning. Denne har blitt veldig godt mottatt och populær. Hva er bakgrunnen til at dere har tatt frem dette materiell?

Mye av arbeidet vårt i Norge er rettighetsbasert. Da er det også viktig å sikre kunnskap om og respekt for disse rettighetene. Utgangspunktet for vårt undervisningsopplegg er at alle har hørt om menneskerettigheter og menneskeverd, men det er ikke alle som vet hva de store ordene betyr, hverken teoretisk eller i praksis. Røde Kors forsøker å sikre unge menneskers helhetlige forståelse av utfordringer de blir konfrontert med. Hver dag, gjennom utallige medier, ser barn og unge krig, katastrofer, sult og nød, men de har ikke blitt utrustet med et rammeverk for å forstå disse store temaene i lys av sin egen hverdag. Det forsøker vi å gi dem. 

Hvordan er materiellet lagt opp, og hvordan kan skolene bruke det i klasserommet?

Materiellet skal være enkelt å bruke av alle. Hvert elevhefte består av 6 uavhengige kapitler, med temaer som handler om sårbare grupper i ulike kontekster. Her berøres alt fra det daglige livet i Norge, med fokus på mobbing og diskriminering, til store internasjonale konflikter, med barnesoldater, flyktninger og internasjonale regelverk i fokus. Straff og forsoning tas opp som et eget kapittel, med eksempler på hvordan ulike lovbrudd og konflikter behøver forskjellige strategier for å yte rettferd. Til sist behandles den medieskapte virkeligheten og viktigheten av å være kritisk til kilder og synspunkter.

Eksemplene belyses både fra et lokalt og et internasjonalt perspektiv. I tillegg kommer det en lærerveiledning, med tips om aktiviteter, gruppearbeid, dilemmaoppgaver, undervisningsopplegg og spørsmål. Vi har også utarbeidet en ny digital undervisningsplattform i samarbeid med Salaby og Gyldendal i forbindelse med TV-aksjonen i fjor for å gi mer interaktive læringsmidler når det gjelder konflikt, flukt og regler i krig. Disse kan finnes på Røde Kors sine nettsider, og kan utfylle elevheftene til Når krigen raser! Materiellet er knyttet tett opp til kompetansemål i læreplan for RLE, samfunnsfag, norsk og engelsk og kan brukes på tvers av fag. 

Hva mener du er viktig å tenke på når man underviser om mennsklige rettigheter, og hvilke er de viktigste spørsmålen å jobbe med i skolen?

Når man underviser teoretiske temaer som berører mennesker direkte, som for eksempel menneskerettigheter, er det hele tiden viktig å huske på den praktiske betydningen av disse. Hvorfor vi har disse rettighetene, hvem som er ansvarlige for å ivareta rettighetene og hva de betyr for meg som individ og for meg som del av et samfunn, både lokalt og globalt.

I tillegg er det viktig at man ikke fokuserer på alt det negative, det er det nok av i media. Vi oppmuntrer alltid lærere og formidlere til å avrunde en leksjon som tar for seg tunge temaer med en liste over tiltak som elevene kan selv bidra med for å ivareta andres menneskeverd og hjelpe andre i vanskelige situasjoner. De globale utfordringene er ofte gjenspeilet i de lokale, så det er nok å ta av.

 

intervju-christina-bock.png

Christina Bjørn-Hansen Bock, Rådgiver/Advisor, Norges Røde Kors

r kors logo.png

 

 

Tilbake til produktene