Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Miljødirektoratet

Intervju med Ingrid Marie Nissen, skolekontakt i Miljødirektoratet

 

Hei Ingrid Marie! Hva gjør dere i Miljødirektoratet?
Hva er oppgaven deres?

Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) jobber for en forurensningsfri fremtid. Vi ønsker å være veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. De viktigste sakene er klima, miljøgifter, hav og vann, avfall, luft og støy. Miljødirektoratet skal ha oversikt over miljøets tilstand og utvikling, og over de ulike kildenes og sektorenes bidrag til miljøproblemene. På Miljøstatus.no presenteres oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om tilstand og utvikling på alle miljøområdene. Miljødirektoratet er hovedredaktør for dette nettstedet og samarbeider med de andre miljødirektoratene. 

Hvorfor er det viktig for dere å nå ut til lærere og ungdommer?

Miljøstatus.no er svært relevant for naturfag og samfunnsfag på ungdomstrinnet og videregående skole. Kunnskapen kan knyttes til mange av kompetansemålene i læreplanen. Innholdet blir løpende oppdatert, er samfunnsaktuelt og relevant for elevene, både for å kunne ta de gode miljøvalgene som privatpersoner og som fremtidige arbeidstakere i offentlig, privat og frivillig sektor.

Det er viktig at dagens unge lærer om konsekvensene av miljø- og klimaproblemene, og hvordan mennesker individuelt og kollektivt kan leve et rikt liv uten å forårsake alvorlige og uopprettelige skader på samfunn og økosystemer. Viktigheten av dette er forankret i den generelle delen av læreplanen og i den nasjonale strategien "Utdanning for bærekraftig utvikling".

Hva mener dere/du er viktig å tenke på når man underviser om miljøspørsmål?

Det er viktig at undervisningen er engasjerende, praktisk og virkelighetsnær. Elevene må også forstå omfanget av klima- og miljøutfordringene, som vil påvirke hvordan vi bygger, bor og lever, matproduksjon, transport, sports- og fritidsaktiviteter, folkehelse, dyr, planter og maktforhold mellom land og verdensdeler. Dette vil gi elevene engasjement og innsikt til å bruke kunnskapen, og øke forståelsen for hva de kan bruke kunnskapen til når de avslutter skolen.

Miljøjournalistene er et eksempel på et praktisk undervisningsprosjekt, hvor elevene lærer mye om miljøutfordringene og får øvd seg på å skrive faglige tekster om miljø. Prosjektet kan også brukes sammen med praktisk feltarbeid. Miljøjournalistene er utviklet i samarbeid med Naturfagssenteret og Avis i skolen. Elevene stimuleres til å bruke Miljøstatus og andre seriøse kilder til miljøinformasjon, og til å tilegne seg kunnskap om miljøutfordringene på en praktisk og engasjerende måte.

 

intervju-ingrid-marie-nissen.png

Ingrid Marie Nissen, Miljødirektoratet

mdir-logo-green.png

 

 

Tilbake til produktene