Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Kreftforeningen

Intervju med Randi Værholm, Kreftforeningen

 

Hei Randi! Hvem er Kreftforeningen?

Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Virksomheten er basert på gaver og innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler. Flere hundre tusen givere og medlemmer samt støttespillere i næringslivet slutter opp om foreningens arbeid. Denne brede støtten gjør oss til den ledende organisasjon i kreftarbeidet i Norge og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging og informasjon. Foreningen har tre hovedmål:
- bidra til at færre skal få kreft
- bidra til at flere overlever
- sikre best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende
Jeg jobber innenfor det siste hovedmålet for å bidra til at barn og ungdom som pårørende får hjelp til å mestre hverdagen sin. Jeg møter mange barn og ungdom individuelt, gjennom familiesamtaler og på kurs, i grupper og på møteplasser for barn og unge. Kreftforeningen arrangerer «Treffpunkt»  møteplass for barn og unge rundt i hele landet. Jeg underviser og gir også veiledning til lærere og andre fagpersoner om hvordan støtte barn og ungdom som pårørende. Vi arrangerer det landsdekkende kurset «Barn og ungdom som pårørende» for helsepersonell, lærere og andre som møter barn og ungdom som pårørende. Lærere og andre fagpersoner kan ta kontakt med kreftforeningens rådgivere for veiledning og undervisning når de har elever som er rammet av kreft enten selv eller i familien.

Fortell om deres informasjonsmateriell  ”Når foreldre dør” og ”Mor eller far er alvorlig syk”, hvorfor har dere tatt frem disse?

Disse brosjyrene tar for seg reaksjoner og behov når barn opplever alvorlig sykdom hos foreldre og når foreldre dør. De gir og gode råd om hvordan familien, helsepersonell og skolen og barnehagen kan støtte og hjelpe barna og familien i en vanskelig situasjon. Større barn og ungdom kan og ha nytte av å lese brosjyrene. Brosjyrene er også aktuell ved andre alvorlige sykdommer enn kreft.

I hvilke sammenheng kan man ha bruk for lærerveiledningen?

I en hver klasse vil det være elever som opplever psykiske lidelser, rusavhengighet alvorlig sykdom, dødsfall eller andre kriser i familien. En hver lærer og skole må derfor være forberedt og ha beredskap for å møte disse barna. Kreftforeningens lærerveiledning tar nettopp for seg hvordan den enkelte skole og lærer kan forberede seg og hva en konkret kan gjøre når krisen oppstår. Når barn er pårørende vil skolehverdagen deres være påvirket av dette. Hvordan de blir møtt og fulgt opp i skolen har mye å si for hvordan de mestrer en hverdag med en vanskelig familiesituasjon.

 

intervju-Randi-Værholm.png

Randi Værholm, Kreftforeningen

kreftforeningen_signatur_vertikal_pos.png

 

 

Tilbake til produktene