Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Foreldreutvalget For Grunnopplæringen (FUG)

Intervju med Christopher Beckham, utvalgsleder Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 

Hei Christopher! Hvem er dere?

Vi er et offentlig organ som jobber med hjem-skole-samarbeid på nasjonalt nivå. Vi er rådgivende overfor myndighetene, enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre.
Utvalget består av ni foreldre med barn i grunnopplæringen og er oppnevnt for en periode på 4 år (nåværende utvalg sitter i perioden 2012-2015).
Sekretariatet, som er sentralt plassert i Oslo, følger opp utvalgets saker og står for den daglige driften.

Fortell om deres oppdrag!

Vårt oppdrag er å styrke foreldremedvirkningen i skolen helt opp til eleven fyller 18 år. Vårt mål er at eleven skal bli gradvis mer selvstendig, slik at foreldremedvirkningen etter hvert mest støtter opp om elevmedvirkningen.
Forskning viser at når foreldrene engasjerer seg, blir skolemiljøet bedre. Utdanningsdirektoratet har grepet fatt i denne forskningen og har en satsning på læringsmiljø, der samarbeidet med hjemmet er en av de fem grunnpilarene i arbeidet for et godt læringsmiljø.
Vi ser at skolene opererer veldig ulikt. Ved noen skoler er foreldremedvirkningen begrenset til kaffekoking ved sosiale arrangement, ved andre skoler har foreldrene reell medvirkning. Vårt oppdrag er å formidle kunnskap, ideer og konkrete verktøy til foreldre og skoler for å skape et godt hjem-skole-samarbeid til elevenes beste.
Vi er opptatt av at foreldrene ikke bare er opptatt av sitt eget barn, men også tenker på skolens læringsmiljø og fellesskapet.
FUG har utarbeidet filmer og hefter som ligger til nedlasting på nettet, og her er mye annen nyttig informasjon.

Hva inneholder deres informasjonsmateriell som lærerne kan bestille på SubjectAid?

Materiellet for barneskolen inneholder en brosjyre som beskriver arbeidet i de ulike rådsorganene i tillegg til en foreldreplakat som er utformet på bakgrunn av forskning. Lærerne har også mulighet til å laste ned Foreldreplakaten på 15 ulike språk.
For ungdomsskolen er det et informasjonsark til foreldrene hvor det blir understreket betydningen av at foreldrene fortsetter å engasjere seg i ungdommens læringsmiljø og skole, og at de blir kjente med de andre foreldrene. Her kan lærerne også laste ned en veileder for foreldremøtene.

Hvorfor vil dere nå ut med denne informasjonen til skolene?

Det er skolens ansvar å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Kontaktlæreren er nøkkelpersonen i dette arbeidet. Erfaring viser at ungdomsskoleforeldre trekker seg litt tilbake av ulike årsaker. Nettopp i denne perioden trenger ungdommene at foreldrene er på banen og støtter dem opp. Derfor har vi laget materiell til 8. klasseforeldrene som læreren kan dele ut. Det er viktig at læreren og skolen gir uttrykk for at de trenger foreldrene med på laget.

 

intervju-fug.png

Christopher Beckham, Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Logo_FUG.png

 


 

Tilbake til produktene