Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

ADHD Norge - om lærerguiden

Intervju med Nina Holmen, fagsjef ADHD Norge

Hei Nina!

Fortell mer om organisasjonen ADHD Norge og om deres arbeid?

ADHD Norge ble stiftet i 1979 og er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Vi er en av de største organisasjonene innenfor psykisk helse. Vår visjon er at alle med ADHD skal ha muligheter til å utnytte sine ressurser og leve et godt liv.

ADHD Norge har et stort apparat av likepersoner som kan veilede og støtte andre i liknende situasjoner. ADHD Norge har et eget ungdomsråd, ADHD Norge ung, som er et rådgivende organ for landsstyret.

ADHD Norge har som oppgave:

å utbre kunnskap og forståelse for ADHD

å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat

å utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov

å fremme full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for mennesker med ADHD.

å bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet, politiske miljø, nettverk og andre organisasjoner.

Dere har laget et hefte som heter lærerguiden. Hvorfor syns dere det er så viktig å informere lærere om dette i skolen?

I Norge regner man at mellom 3-5% av barn og unge under 18 år har ADHD. Dette vil si at det i gjennomsnitt er minimum en elev i hver klasse som har ADHD. Læreren har den viktigste voksenrollen på skolen, og det å gi elever trygghet og lære hensiktsmessige strategier for riktig atferd krever tid og bygging av gjensidig tillitt.

Elever med ADHD kan være en utfordring for lærere og det kreves god klasseledelse og en stram struktur for å skape en forutsigbar hverdag for elevene. Tidlig innsats og riktig tilrettelegging er viktig for elever med ADHD slik at de kan oppleve mestring og å lykkes i skolen. Sosial trening og tilhørighet i klassen er viktig og de trenger ofte å styrke selvfølelse og egenverd å lære seg teknikker for å lykkes videre i livet.

Hensikten med denne Lærerguiden er å hjelpe lærere som tilrettelegger for barn og ungdom med ADHD i grunn- og videregående skole til å få økt kunnskap om diagnosen, og prøve å gi noen konkrete råd som kan fungere i en lang skolehverdag. Det er viktig å huske at det er store individuelle forskjeller innenfor diagnosen ADHD, og hver enkelt elev er unik. Målet er å bedre tilretteleggingen for elever med ADHD i skolen.

Målgruppen er skoleledelse, pedagoger og assistenter som arbeider i grunnskolen.

Hvordan er materiellet opplagt og hvordan kan man bruke det i skolen?

Lærerguiden kan brukes som et hefte for tips og råd, og man må plukke ut det som passer for den enkelte elev. Noen bruker guiden til å diskutere hvilke tiltak som er viktig å få på plass, og den kan fint benyttes som en dialog mellom lærer og foreldre. Hovedutfordringen for elever med ADHD kan mange ganger være det å sette ord på hva slags tilrettelegging som passer best, eller forklare hva de sliter med og hva de trenger hjelp til, dette må læreren hjelpe til med og støtte elevene på veien. Lærerguiden er enkel å ha med seg, samtidig som den kan lastes ned gratis på ADHD Norges nettside. Et oppslagsverk!

www.adhdnorge.no

Intervjubild ADHD Nina Holmen.jpg

Nina Holmen, fagsjef på ADHD Norge

adhd-norge-logo.jpg

Tilbake til produktene