Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Kolon - Juvente besøker skoleklasser

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Kolon har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Bestill opplegg om alkohol og rusmidler til ungdomsgrupper

Juvente besøker skoleklasser, konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper etter forespørsel. Da holder vi et opplegg på en til to timer, der vi bruker aktivitet og deltakelse for å få til gode refleksjoner sammen med tilhørerne. Det er anbefalt at tilhørerne på forhånd har tatt vår (e-læringen finner du på juvente.no/kolon), dette er valgfritt og vi kan fint holde opplegg uten dette også. Vi bruker ung-til-ung metodikk, dette innebærer at det vil være frivillige ungdommer fra Juvente som holder selve opplegget. Målet er å få tilhørerne til å reflektere over hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker dem selv og andre, og skape et engasjement som gjør at de tenker over sine valg i møte med rusmidler. Dette tilbudet er gratis, og variasjon av tid og innhold kan avtales.

Ønsker dere besøk av oss, eller har andre spørsmål, send en mail til kolon@juvente.no
 

Undervisning om rusmidler for ungdom: E-læring

E-læringen finner du på juvente.no/kolon

Juventes e-læringsopplegg Kolon er rettet mot ungdom mellom 13 og 15 år, men er også et nyttig verktøy for andre ungdomsgrupper.  I Kolon kombinerer vi fakta om alkohol og cannabis med videoer, bilder og oppgaver. I den andre delen av opplegget fokuserer vi på det å ta egne valg – kunnskap om hva dette innebærer og refleksjon rundt hva som er det beste valget for enkeltpersonen.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. Med øreplugger kan e-læringen gjennomføres i grupper eller klasser. Det utarbeides for øyeblikket digitalt støttemateriell som skal styrke og utdype ungdoms ruskompetanse.

images.png

 

Tilbake til produktene