Subjectaid.no bruker informasjonskapsler. Ved å klikke her godkjenner du informasjonskapsler og brukervilkår.

Få besøk av en EuroPeer! - Erasmus + Aktiv Ungdom

Visste du at all ungdom kan delta på frivillig arbeid-prosjekter i utlandet gratis gjennom EU? Bestill en ungdomsekspert fra oss og la elevene/studentene dine få førstehånds informasjon om muligheten!

Gjennom programmet Erasmus + Aktiv Ungdom kan ungdom mellom 17 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa i mellom 2 og 12 måneder. Det er gratis for den som reiser, og alle utgifter blir dekket. Prosjektene holder høy kvalitet, og læringsutbyttet for den enkelte er stort, både på det personlige planet og i forhold til jobbsøk og veivalg seinere i livet. Man får mulighet til å prøve seg på forskjellige arenaer og blir mer bevist på egen kompetanse og utviklingspotensiale. Dette kan passe godt for både skoletrøtte elever som mangler motivasjon, og de mer ambisiøse  som ønsker seg erfaring innen et bestemt felt.

Vi mener at ingen er bedre til å inspirere og formidle et budskap til ungdom, en ungdom som selv har jobbet frivillig i utlandet. De har tatt steget ut i det ukjente, opplevd både utfordringer og mestring, og ønsker å inspirere andre ungdommer til å gripe denne muligheten til å skaffe seg en opplevelse for livet. Ønsker du at din klasse eller elev- eller studentgruppe skal få denne informasjonen fra en som selv har reist ut og har førstehånds kunnskap om hva det innebærer? Ta kontakt med oss, så sender vi en EuroPeer til din skole! Det er selvfølgelig gratis. Det er mulig å få både presentasjoner til større og mindre ungdomsgrupper, uformelle samtaler og også en-til-en samtaler ved behov.

Hva som skjer utenfor skolebenken har stor betydning for prestasjonene innen skole og utdanning. Vi som jobber med uformelle læringsarenaer får stadig bekreftet hvor viktig et opphold med frivillig arbeid i utlandet kan være for den enkelte. Hjelpe oss med å spre ordet ved å bestille en EuroPeer fra oss! www.aktivungdom.eu

 

48703.jpg
 

Ta kontakt for avtale:
Epost: aktiv.ungdom@bufdir.no
Tlf: 452 146 88

index.jpg

Tilbake til produktene