Ingeniører for en dag hos Engineerium

På Engineerium lærer elever i alle aldre om teknologi, innovasjon og energi.

I vårt læringsspill, Engineering Challenge blir elever i 9. – 13. trinn utfordret til å utvikle et nyoppdaget oljefelt. I team må de vurdere bruk av teknologi, prosjektets økonomi, diskutere HMS og hvordan lokalsamfunnet blir påvirket.

Vi tilbyr også et foredrag om teknologiutvikling i samfunnsfag for 8. – 13. trinn. For barnetrinnet har vi opplegg som tar utgangspunkt i et naturfaglig prinsipp, med utfordringer og aktiviteter.

Engineerium består av en stor utstilling om teknologi og energi, og er Aker-selskapenes besøkssenter. Du finner oss på Fornebu, 15 min med buss fra Nationaltheatret. Alle skolebesøk er gratis.

Engineerium er en del av nettverket Ut av klasserommet.

Registrer her